Čo ste ešte nevideli :)

IMG-1543.jpg

V pondelok 20.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Dominikova vianočná pieseň. Súťažilo sa v troch kategóriach. V prvej kategórii súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. V druhej kategórii žiaci 3. a 4. ročníka. A poslednej kategórii sa spieval duet. 

A ako dopadlo školské kolo? 

IMG-1265.jpg

Kedysi ktosi povedal, že staroba je ako jeseň života. Možno preto si v tomto jesennom období, v mesiaci október, každoročne pripomíname Mesiac úcty k starším. Trieda IV.B sa pokúsila túto úctu vyjadriť v utorok 24. 10. 2017. Rozhodli sme sa pozvať k nám starých rodičov, aby sme s nimi strávili krásne doobedie. Oni si pripomenuli, ako oni chodili do školy a porozprávali nám niečo o sebe.

(30. 10. - 31. 10. 2017)

 

Počas týchto dní základná škola, školský klub detí, nebudú v prevádzke.

Vyučovanie po prázdninách začne 02. 11. 2017 (štvrtok).

Materská škola nebude v prevádzke z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

Vyučovanie v tento deň v základnej škole nebude.

Školský klub detí je v prevádzke od 6:30 do 17:00 hod.

Žiaci ZŠ sú odhlásení z obedov.

Kto príde do ŠKD v tento deň, musí sa prihlásiť na obed do utorka (25. 10. 2017).

Môžu sa prihlásiť na obedy aj žiaci, ktorí nechodia do ŠKD.

Obedy sa vydávajú v tento deň od 11:45 do 13:00 hod.

 

Materská škola je riadne v prevádzke.

IMG_0521.jpg

Keďže jeseň už naplno žiari všetkými svojimi farbami, rozhodli sme sa, že sa k nej pridáme aj my v ŠKD. V dňoch 18.10.-20.10.2017 sme zorganizovali už tradičné trojdnie „Oblečme sa do jesenných farieb“. Každý deň sa deti i učitelia obliekli do jednej z jesenných farieb – od oranžovej cez červenú až k hnedej. Všetci, ktorí sa zapojili boli obdarovaní malým darčekom pripomínajúcim jeseň. 

IMG_0419.jpg

Knižnica pre mládež mesta Košice a Klub dôchodcov v spolupráci so školami pôsobiacimi na území sídliska Ťahanovce zorganizovali vo štvrtok 12.10.2017 spoločné popoludnie v Miestom kultúrnom stredisku. Deti si pre dôchodcov pripravili rôzne piesne a básne i malá darčeky. Naši žiaci sa predstavili krátkym predstavením o zjaveniach Panny Márie vo Fatime. Seniori nás ocenili potleskom, úsmevom i sladkosťami. Bol to príjemne a zmysluplne strávený čas, ktorí ocenili deti aj dôchodcovia. Veríme, že sa na tomto podujatí stretneme aj o rok.

IMG_0344.jpg

Netradičný školský deň zažili žiaci Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici 2. Dňa 6. októbra 2017 sa uskutočnila v škole slávnostná imatrikulácia – prijatie prvákov do cechu žiackeho. Naučiť prvákov zvládať prvé týždne a mesiace v novom prostredí, odovzdať im potrebné vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať si vyžaduje veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Je ťažké vyjadriť slovami emócie, ktoré každé dieťa, v tento slávnostný okamih prežíva.


A aký bol priebeh tejto zaujímavej akcie?

IMG_0387.jpg

Fatimská sobota Košickej eparchie slávená v Klokočove bola 7.októbra zároveň spojená s Púťou kresťanských pedagógov.  Aj pedagógovia a žiaci našej školy sa tradične zúčastnili tejto púte. V priestoroch pútnického miesta sa naša škola prezentovala veľkým jesenným plagátom. Na jeho tvorbe sa podieľali všetci naši žiaci.

 

IMG_6214.jpg

Usmievavé tváre, kvety v rukách, štipka obavy aj to bolo vidieť v prvý školský deň u našich žiakov z CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce. Vo farskej kaplnke sa pri božskej liturgii prihovoril o.Marko Rozkoš /riaditeľ eparchiálneho úradu/, kde poukázal na pomoc Pána Ježiša i Panny Márie v situáciách strachu. Po skončení liturgie poďakoval duchovný správca školy o. Marek Horňák kazateľovi i miestnemu správcovi farnosti o. Martinovi Mikulovi.  V záverečnom mnoholitsvii sme vyprosovali požehnanie nielen našim žiakom a učiteľom, ale aj nášmu vladykovi Milanovi, ktorý v tento deň oslavoval svoje životné jubileum.

 

o. Marek Horňák, duchovný správca školy

IMG_0283.jpg

Na konci septembra (29.9.2017) sme sa v ŠKD rozhodli, že do našej školy prinesieme trochu viac elegancie a preto sme zorganizovali Deň elegancie. Dievčatá sa vyobliekali do šiat, sukní a blúzok. Chlapci sa nedali zahanbiť  a predviedli sa v košeliach s kravatami či motýlikmi a  našli sa aj takí, ktorí prišli v obleku. Dôležité bolo, že sme sa  v tento deň snažili naučiť sa niečo o etikete pri stolovaní či slušnom správaní sa v rôznych spoločenských situáciách. Overiť sme si to mohli hneď na obede, kde chlapci ako správni gentlemani odnášali dievčatám tácky a dievčatá ich za to odmenili úsmevom a poďakovaním.