Čo ste ešte nevideli :)

62135670_1035620693304855_2565764774881132544_n.jpg

V piatok, 10. mája, sme sa my – deviataci zúčastnili besedy o období 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia u nás na Slovensku. Keď sme sa učili na hodinách dejepisu o tomto období, p. učiteľke napadlo, že by bolo zaujímavé pozvať očitých svedkov tejto doby na besedu. My sme tento nápad s nadšením prijali. Pozvanie prijali sr. Alžbeta a p. Barnová, mamka našej p. ekonómky Ľubky. Sr. Alžbeta nám rozprávala o období, keď bola snaha o likvidáciu reholí, o tom, ako boli naše sestry odvezené do Čiech, ako boli prenasledované... P. Barnová ako dcéra gréckokatolíckeho kňaza vydala silné svedectvo, ako celé toto ťažké obdobie vnímala ako malé dievčatko. Rozprávali nám smutné zážitky, ale zároveň plné optimizmu a viery. Bol to pre nás veľmi silný zážitok.

                                                                                                                             Ivka, 9. A

61742482_1218297421677315_9119043729296982016_n.jpg

9. mája 2019 sa v 5. A uskutočnila akcia Z rozprávky do rozprávky. Na tento deň sme sa poctivo a dlho pripravovali. Vyrábali sme pozvánky, rozlúčkové medaily, prezentácie, ilustrácie z rozprávok... Pozvanie na rozprávkové dopoludnie k nám prijali škôlkari a všetky triedy 1. stupňa. Akcia prebiehala na troch stanovištiach. Na prvom, ktoré si pripravili Mišo a Henryk, prebiehala prezentácia o rozprávkach a potom nasledoval kvíz. Kto vedel správnu odpoveď, dostal sladkú odmenu. Potom sa deti presunuli do druhej časti – kde bola výstava obrázkov – ilustrácií z rozprávok. Úlohou detí bolo prísť na to, z ktorej rozprávky sú postavy na obrázku. Po zvládnutí aj tejto časti nasledovalo divadelné predstavenie – moderné spracovanie klasickej rozprávky O červenej čiapočke v podaní hereckých talentov z 5. A. Ohlasy na predstavenie i celú akciu sme mali len pozitívne, a preto sa už teraz tešíme, čo zorganizujeme s našou p. učiteľkou Erikou nabudúce.

                                                                                                             Livka a Soňka, 5. A

IMG_20190429_153251444_HDR.jpg

Dňa 29. 04. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Táto súťaž v speve slovenských ľudových piesní sa u nás v škole teší veľkej obľube. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Porota v zložení p. uč. Norika Hentšelová z KSPgŠ, p. uč. Vlasta Tarnociová a o. Martin Mikula napokon rozhodli takto:

56526771_381127912473439_1869884295158431744_n.jpg

5. apríla 2019 sa v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici  konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Alžbetka Nemtušiaková (2. A) - 1. kategória – próza, Ingridka Vravcová (4. A) - 1. kategória – poézia, Livka Maťašová (5. A) – 2. kategória – próza, Tinka Klobošičová (5. B) – 2. kategória – poézia a Šimon Batkovič (8. A) – 3. kategória – poézia. Všetci naši recitátori podali skvelé výkony. Porote sa najviac páčili – Alžbetka, ktorá získala 3. miesto, Ingridka, ktorá si odniesla 2. miesto a Tinka, ktorá okrem 2. miesta získala i návrh na postup do krajského kola. Blahoželáme.

55560543_399307767565951_2739533112953274368_n.jpg

V dňoch 25.- 26. marca 2019 sa konala celomestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc. Tejto súťaže sa každoročne zúčastňujú i žiaci z našej školy. Tohto roku nás reprezentovali: Šarlotka Demová (2. A) a Nelka Klobošičová (3. B) v I. kategórii a Livka Maťašová (5. A) v II. kategórii. Všetky tri dievčatá podali skvelý výkon a porota najviac ocenila prednes Nelky Klobošičovej, ktorá získala 2. miesto. Blahoželáme

56290947_2401055313292178_6904739521271693312_n.jpg

23. marca 2019 sa v Bratislave na Spojenej základnej škole sv. Rodiny konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... a zároveň vyhodnotenie výtvarnej časti tejto súťaže.

Pomaly sa stáva už  peknou tradíciou, že na celoslovenskom kole má svojich zástupcov i naša škola. Martinka Klobošičová (5. B) sa už tretíkrát zúčastnila tejto súťaže. A tak ako po minulé roky, ani teraz neodišla naprázdno. Porota jej za jej prednes udelila čestné uznanie.

Jej sestra Nelka Klobošičová (3. B) sa zapojila do výtvarnej časti súťaže. Jej obrázok pod názvom Taký veľký, taký malý, môžeš svätým byť sa natoľko páčil odbornej porote, že získala krásne 2. miesto. Blahoželáme.

IMG_20190319_114427749_HDR.jpg

Dňa 19. 03. 2019 tretiaci navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde si pozreli výstavu, ktorá netradičným spôsobom približuje vzťahy a prepojenia živej a neživej prírody. V úvode sme si mali možnosť vypočuť veľmi zaujímavú prednášku p. Levendovského, ktorý hovoril  o mineráloch, kryštáloch, drahých kameňoch a horninách. Potom nás sprevádzal a postupne ukazoval podobné štruktúry a textúry s niektorými druhmi motýľov, chrobákov a hmyzu. Paralely medzi tvarmi a farbami živej a neživej prírody z celého sveta sú naozaj unikátne!

IMG_20190312_112759036_HDR.jpg

Žiaci III. A a III. B spolu so svojimi triednymi učiteľkami navštívili dňa 12. 03. 2019 počas vlastivednej vychádzky neďalekú obec Ťahanovce. Najskôr sa zastavili v  rímskokatolíckom kostole sv. Anny. Potom navštívili miestny úrad, v ktorom len minulý rok v decembri zriadili v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach stálu expozíciu histórie bývalej Magnezitky. Na miestnom úrade nás privítal starosta obce p. Nigut, ktorý nám porozprával zaujímavosti z histórie samotnej obce aj bývalého závodu na ťažbu a spracovanie magnezitu.         

53761167_1664701953831343_2605527242805084160_n.jpg

 Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 11. marca 2019. Zapojilo sa 23 žiakov. Porota v zložení: Mgr. Soňa Šišková (predseda), Mgr. Erika Kentošová a Miriam Semaníková napokon rozhodla takto:

Dok1-converted-page-001.jpg

Na prelome februára a marca prebehla na našej škole olympiáda v anglickom jazyku. Táto súťaž prebehla pod vedením p. učiteľky Stanky Janurovej a mala dve časti – písomnú a ústnu. Tu sú výsledky: