Čo ste ešte nevideli :)

66173227_489328118507789_24079931713519616_n.jpg

     28. júna 2019 sme my - žiaci i učitelia našej školy ukončili školský rok 2018/2019 už tradične sv. liturgiou a slávnostným odovzdávaním riaditeľských pochvál žiakom, ktorí úspešne reprezentovali v tomto školskom roku našu školu. Po návrate z liturgie sme dostali vysvedčenia a rozlúčili sa s našimi najstaršími - deviatakmi. A končne nám začali vytúžené prázdniny...

65179608_512817066204099_1410442714268303360_n.jpg

Dňa 25.06.2019 sme sa zúčastnili koncoročného výletu v Ľutine. Tam sme mali spoločnú svätú liturgiu v BAZILIKE MINOR. Po nej sme navštívili miniskanzen drevených kostolíkov, vyhliadku, prezreli sme si okolie a krásnu prírodu. V horúcom počasí sme sa osviežili vodou z prameňa na Ľutinskej hore. Výlet sa nám veľmi páčil a šťastne sme docestovali domov. 

65079017_436715126913583_3745266169930579968_n.jpg

Stalo sa už peknou tradíciou, že každoročne v polovici júna oslavujeme Deň rodiny slávnostnou akadémiou. Aj tento rok sme sa my – žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia a priatelia zišli v telocvični a pozreli sme si nádherné vystúpenie našich ratolestí. Na záver programu dostal každý rodič od svojho dieťatka milý darček. Potom už nasledovalo spoločné agapé a vzájomné rozhovory.

61886854_433220464178048_7757833224415346688_n.jpg

     Pri príležitosti 650. výročia prvej erbovej listiny udelenej mestu primátor mesta Jaroslav Polaček vyhlásil detskú výtvarnú súťaž pod názvom Nakresli erb pre svoje mesto. Žiaci mali možnosť získať finančnú odmenu pre svoju základnú školu.

Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl vo veku od 8 do 12 rokov a trvala od 14. marca 2019 do 24. apríla 2019. Do súťaže zaslalo svoje práce 25 základných škôl. V pozadí stála aj myšlienka dobrovoľníctva, keďže žiaci mali možnosť získať finančnú odmenu pre svoju základnú školu. Súťažné práce boli vyhodnocované odbornou porotou zloženou zo skúsených odborníkov (učiteľov ZUŠ, výtvarníkov).

Súťaž o najkrajší erb vyhrala naša Nelka Klobošičová z 3. B. Blahoželáme 

62086690_2498886693457119_4035100763611987968_n.jpg

Aj naši starší žiaci oslavovali svoj deň. Ich učitelia si pre nich pripravili športovo – zábavné dopoludnie. Najprv si každá trieda mala vytvoriť vlastnú vlajku. Pri jej tvorbe sa prejavila kreativita i zmysel pre humor J 

Potom si všetci zmerali sily v rôznych disciplínach – napr. šprint, beh s stolnotenisovou raketou a loptičkou, skladanie puzzle, hod granátom...

Strávili sme krásne dopoludnie plné zábavy a veselých zážitkov. Súťaž o najkrajšiu vlajku získala 5. B. Športovcami jednotlivých tried sa stali: Eliška Takáčová (5. A), Dávid Maliar (5. B), Alex Lapčák (6. A), Kristián Világi (7. A), Jakub Horňák (8. A). Deviatakom ďakujeme za spoluorganizáciu dopoludnia a víťazom blahoželáme.

MDD

2019-MS-MDD-2019.png

Dňa 03.06.2019 sme sa v rámci MDD zúčastnili divadelného predstavenia –  Ronja, dcéra lúpežníka v Štátnom divadle Košice. Zbojníková dcéra Ronja je totiž jeden z najkrajších príbehov o priateľstve, odvahe a dobrodružstve. Žiakom sa toveľmi páčilo a celé predstavenie pozorne sledovali. Počas prestávky sme si mohli popozerať zaujímavý interiér nášho krásneho divadla. Na záver oslavy ich sviatočného dňa nechýbalo sladké prekvapenie v podobe zmrzliny či zabaleného prekvapenia, ktoré ich čakalo v škole. Naši prváci sa v rámci MDD zúčastnili bábkového divadla Podmorský svet. 

61727293_883813185285237_3410644013768769536_n.jpg

Dejepisno-náboženská exkurzia v Ľutine bola pre všetkých žiakov 5. a 6. ročníka veľký zážitok. Túto exkurziu pre nás pripravili o. Marek a naša p. učiteľka Erika. Najprv sme sa zúčastnili sv. liturgie, počas ktorej nám kňaz porozprával príbeh o Zuzane Fekete, ktorej sa zjavil sv. Mikuláš. Veľmi nás zaujalo jeho rozprávanie o tom, ako sa postupne z nenápadnej dedinky v okrese Sabinov stalo najväčšie pútnické miesto gréckokatolíckej cirkvi. Po liturgii sme sa presunuli na miesto zjavenia na horu, kde sú kaplnky a prameň, z ktorého vyviera sv. voda. Krásny výhľad sa nám naskytol z vyhliadkovej veže. Potom sme si pochutili na guľáši a komu nestačilo, zásoby doplnil v miestnom bufete. Posledné vreckové sme pomíňali v obchodíku so suvenírmi a už nás čakala len cesta domov. Bol to krásny deň, plný zážitkov.

                                                                                                           Eliška a Anetka, 5. A

IMG_20190514_120627153.jpg

Dňa 14. 05. 2019 sa konalookresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019, na ktorom nás úspešne reprezentovali aj naši žiaci. V tretej kategórii to bola Saška Vasková zo VII. A triedy, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, a tak si zabezpečila postup do krajského kola.

Paľko ZIS  z II. A si v 1. kategórii vyspieval krásne 2. miesto. V 2. kategórii, v ktorej bola silná konkurencia, získala Karin Knausovázo IV. B triedy veľmi vzácne 3. miesto. 

Všetkým  srdečne blahoželáme a Saške želáme, aby jej to spievalo aj v krajskom kole.

62149960_912882805713145_8164087429255397376_n.jpg

Dňa 13. mája 2019 sa uskutočnilo finále celomestskej dejepisnej súťaže Košice. Táto súťaž mala niekoľko kôl a prebiehala od októbra 2018 do mája 2019. Z našej školy sa do nej zapojilo 5 družstiev zložených zo žiakov 2. stupňa. Najviac sa darilo družstvu z 5. A v zložení: Soňka Mochťaková, Livka Maťašová a Miško Struk, ktorí skončili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme a zároveň ďakujeme p. učiteľovi Šimkovičovi za prípravu. 

                                                                                                                           Tinka, 5. B

59839116_307229830202603_3154463894760587264_n.jpg

Na noc z 10. na 11. mája sme sa všetci veľmi tešili. Konala sa totiž Biblická noc. Ako každý rok aj tento sme ju prežívali naplno a s elánom. Každý z nás si priniesol z domu plno dobrôt, takže na agape sa stoly prehýbali J. Pozvanie medzi nás prijal o. Pavol Bardzák, ktorý nám porozprával o ikonách. Veľmi nás pobavila aktivita, keď sme sa všetci rozdelili do 5 družstiev a mali sme pár minút na to, aby sme pantomímou stvárnili výjav zo Svätého písma. Ostatní hádali, čo predstavujeme. Samozrejme, k Biblickej noci patria aj nekonečné rozhovory, tajné zakrádanie sa po chodbách J , málo spánku... Bolo super a už teraz sa tešíme na Biblickú noc 2020 :)