Čo ste ešte nevideli :)

IMG_20191029_123916 (2).jpg

     Stalo sa už príjemným zvykom, že sa žiaci našej školy každoročne v jeseni zúčastňujú krajského kola recitačnej súťaže v prednese ľudových a autorských rozprávok Dobšinského Košice. Tento rok nás reprezentovali v I. kategórii Stelka Krčíková (2. B) a v II. kategórii Tinka Klobošičová (6. A). Obidve dievčatá podali skvelé výkony. V silnej konkurencii si napokon Tinka vybojovala svojím prednesom 1. miesto. Blahoželáme. 

IMG-20191027-WA0012 (2).jpg

     23. októbra 2019 sa tím žiakov našej školy zúčastnil na okresnom kole vo florbale žiakov. Obhajovali sme minuloročné víťazstvo, takže sme sa veľmi snažili. Bojovali sme v tejto zostave: Oliver Batkovič (4. B), Viktor Oros (4. B), Daniel Jančík (6. A), Michal Struk (6. A), Daniel Géci (6. A), Kristián Világi (8. A), Jakub Horňák (9. A), Šimon Batkovič (9. A), Ján Lechman (9. A) a Filip Schuller - brankár (9. A). V prvom zápase sme zdolali ZŠ Poliansku v pomere 4:1. V druhom zápase v boji o postup do finále sme si poradili so ZŠ Masarykova tesne 4:3. V samotnom finále sme zdolali ZŠ Želiarska v pomere 4:3, a tak sme si obhájili prvé miesto z minulého roka a postúpili sme na krajské kolo, ktoré sa uskutoční koncom novembra. 

                                                                                                   Šimon Batkovič, 9. A

DSCF5200 (2).jpg

     Stáva sa už peknou tradíciou, že v októbri – v mesiaci Úcty k starším – si my – piataci pozývame starých rodičov do školy na otvorenú hodinu dejepisu. Tento rok sme to poňali po novom a pozvali sme starých rodičov na dopoludnia strávené s nami.

     22. októbra bol náš dlho očakávaný deň D... Pripravovali sme sa naň už dlhšie. Vyrobili sme pozvánky pre starých rodičov, niektorých sme museli prehovárať viac, iných menej. V pondelok popoludní sme spoločne vyzdobili triedu a nevedeli sa dočkať nasledujúceho dňa. V utorok ráno sme začali vyučovanie každý vo svojej triede. Po prvej hodine sme sa stretli v 5. A, kde nás privítala za vedenie školy pani zástupkyňa. O. Martin sa s nami pomodlil a dal nám požehnanie, aby sme mali krásny deň. Potom už pani učiteľka Erika dala slovo našim hosťom – babkám a dedkom. Boli sme zvedaví, aké to bolo, keď chodili do školy oni, aké mali predmety, akých učiteľov, čo robili popoludní..., preto sme so záujmom počúvali ich rozprávania a spomienky, niekedy úsmevné, niekedy smutné. Samozrejme,  mali sme i prestávky, počas ktorých sme ukázali našim babkám a dedkom školu, vypili si kávu či čaj a občerstvili sa z dobrôt, ktoré nám priniesli.

     Ani sme sa nenazdali, a prešli tri hodiny. Nasledovala spoločná telesná výchova, na ktorej sme len s obdivom hľadeli na „kondičku“ niektorých babiek a dedkov 😊. A potom nastalo lúčenie, ďakovanie a spoločný obed v školskej jedálni.

     Bol to krásny deň. Bohu vďaka zaň. 

74612367_2330611593727440_2469855917483491328_n (3).jpg

    18. októbra sme sa aj my - žiaci a zamestnanci našej školy, zapojili podobne ako mnoho iných škôl na Slovensku i v zahraničí do projektu Milión detí sa modlí ruženec. O 9.00 hod. sa modlili spolu s naším duchovným správcom o. Martinom deti z materskej školy a po veľkej prestávke  sa túto modlitbu s hudobným doprovodom p. učiteľky Agátky a jej triedy pomodlili všetci žiaci i učitelia základnej školy. Mysleli sme na všetky deti a prosili sme za pokoj a mier na celom svete.  Pane, prosíme Ťa, nech všetky deti celého sveta žijú v mieri a láske. Amen.

DSCF4987.jpg

     Turistický krúžok pri našej škole začal svoju činnosť tento školský rok v sobotu 12. októbra 2019. 

     Tí, ktorí sa neboja hýbať, sme sa v sobotu ráno stretli pred školou a vyrazili sme cez dedinu Ťahanovce do lesoparku Anička a odtiaľ na Lokomotívu. Potom už nasledovala lesná cesta na Bankov. Tam sme sa občerstvili, trochu oddýchli, pohrali sa a pomaly sme sa vydali na cestu späť. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň. Cestou domov sme mali šťastie a videli sme i veveričky. Samozrejme, museli sme vyskúšať i každé ihrisko, ktoré sme cestou zbadali :-). Domov sme sa vrátili síce zmorení (veď sme mali v nohách cca 20 km), ale šťastní.

     V nedeľu 13. októbra sme sa pripojili k našej farnosti a boli sme už len tak oddychovo púšťať šarkany. Opäť nám počasie vyšlo, vietor fúkal príjemne a šarkany lietali jedna radosť. 

20190927_122754 (2).jpg

     Dobrovoľnícke centrum Košického kraja zorganizovalo dňa 27. septembra 2019 akciu pod názvom Čistenie Sídliska Ťahanovce. Do tohto čistenia svojho sídliska sa zapojili i všetci žiaci našej školy. Tí mladší čistili okoloie školy a tí starší sa podujali vyčistiť ťahanovský les. A veru ostali poriadne zaskočení, čo všetko tam našli... 

    V srdciach každého z nás však ostal dobrý pocit z vykonanej práce.

DSCF4919.jpg

      V dňoch 26. a 27. septembra 2019 sa konalo na našej škole účelové cvičenie pre žiakov 5.-9. ročníka. Vo štvrtok to bola teoretická časť, počas ktorej sa žiaci oboznámili s podávaním prvej pomoci, ako riešiť mimoriadne situácie v horách, napr. v čase búrky, príp. pri stretnutí s divou zverou. V piatok, 27. septembra, si už nadobudnuté vedomosti z predchádzajúceho dňa mohli vyskúšať v praxi, konkrétne v lese na Zelenom dvore. Žiaci si vyskúšali, ako znehybniť zlomenú končatinu, ako sa orientovať v lese, keď sme zablúdili... Najväčší úspech však malo stavanie bunkrov. Síce unavení, ale šťastní a plní zážitkov sme sa vrátili do školy. 

IMG_3421.jpg

 

     V utorok 24. septembra 2019 sme našich 21 prvákov prijali medzi žiakov našej školy – do žiackeho cechu. Celá slávnosť sa začala požehnaním žiakov a ich školských aktoviek, aby sa im celý rok darilo a boli dobrými a poslušnými žiakmi. Po požehnaní museli prváci absolvovať dve skúšky. V prvej skúške preukázali veľkú odvahu, keďže museli zjesť kúsok citróna so štipkou cukru. Druhá skúška bola skúškou šikovnosti prstov, ktoré si naši prváci precvičili pri navliekaní cestovín na šnúrku. Po skúškach zložili prváci slávnostný sľub, po ktorom boli svojimi učiteľkami pasovaní za žiakov našej školy.

               Nech sa vám, milí naši prváci, medzi nami páči :-)

                                                                                                         Bc. Kamila Rudíková

IMG_20190902_092109 (2).jpg

       2. septembra sa tak ako na všetkých školách na Slovensku aj na tej našej otvorili brány a privítali sme našich žiakov po prázdninách. Ráno sa všetci žiaci okrem prvákov stretli so svojimi triednymi učiteľmi a po krátkom zvítaní sa všetci presunuli do kaplnky na slávnostnú sv. liturgiu. Tu nás už čakali aj naši noví žiaci - prváci so svojimi rodičmi. Po jej skončení sme sa opäť vrátili do školy vyrozprávať si ešte zážitky z prázdnin a prváci sa zoznámiť so svojimi novými učiteľkami, ktoré im budú tento rok postupne odkývať tajomstvá písania, čítania,  matematiky... 

66173227_489328118507789_24079931713519616_n.jpg

     28. júna 2019 sme my - žiaci i učitelia našej školy ukončili školský rok 2018/2019 už tradične sv. liturgiou a slávnostným odovzdávaním riaditeľských pochvál žiakom, ktorí úspešne reprezentovali v tomto školskom roku našu školu. Po návrate z liturgie sme dostali vysvedčenia a rozlúčili sa s našimi najstaršími - deviatakmi. A končne nám začali vytúžené prázdniny...