Čo ste ešte nevideli :)

74612367_2330611593727440_2469855917483491328_n (3).jpg

    18. októbra sme sa aj my - žiaci a zamestnanci našej školy, zapojili podobne ako mnoho iných škôl na Slovensku i v zahraničí do projektu Milión detí sa modlí ruženec. O 9.00 hod. sa modlili spolu s naším duchovným správcom o. Martinom deti z materskej školy a po veľkej prestávke  sa túto modlitbu s hudobným doprovodom p. učiteľky Agátky a jej triedy pomodlili všetci žiaci i učitelia základnej školy. Mysleli sme na všetky deti a prosili sme za pokoj a mier na celom svete.  Pane, prosíme Ťa, nech všetky deti celého sveta žijú v mieri a láske. Amen.

DSCF4987.jpg

     Turistický krúžok pri našej škole začal svoju činnosť tento školský rok v sobotu 12. októbra 2019. 

     Tí, ktorí sa neboja hýbať, sme sa v sobotu ráno stretli pred školou a vyrazili sme cez dedinu Ťahanovce do lesoparku Anička a odtiaľ na Lokomotívu. Potom už nasledovala lesná cesta na Bankov. Tam sme sa občerstvili, trochu oddýchli, pohrali sa a pomaly sme sa vydali na cestu späť. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň. Cestou domov sme mali šťastie a videli sme i veveričky. Samozrejme, museli sme vyskúšať i každé ihrisko, ktoré sme cestou zbadali :-). Domov sme sa vrátili síce zmorení (veď sme mali v nohách cca 20 km), ale šťastní.

     V nedeľu 13. októbra sme sa pripojili k našej farnosti a boli sme už len tak oddychovo púšťať šarkany. Opäť nám počasie vyšlo, vietor fúkal príjemne a šarkany lietali jedna radosť. 

20190927_122754 (2).jpg

     Dobrovoľnícke centrum Košického kraja zorganizovalo dňa 27. septembra 2019 akciu pod názvom Čistenie Sídliska Ťahanovce. Do tohto čistenia svojho sídliska sa zapojili i všetci žiaci našej školy. Tí mladší čistili okoloie školy a tí starší sa podujali vyčistiť ťahanovský les. A veru ostali poriadne zaskočení, čo všetko tam našli... 

    V srdciach každého z nás však ostal dobrý pocit z vykonanej práce.

DSCF4919.jpg

      V dňoch 26. a 27. septembra 2019 sa konalo na našej škole účelové cvičenie pre žiakov 5.-9. ročníka. Vo štvrtok to bola teoretická časť, počas ktorej sa žiaci oboznámili s podávaním prvej pomoci, ako riešiť mimoriadne situácie v horách, napr. v čase búrky, príp. pri stretnutí s divou zverou. V piatok, 27. septembra, si už nadobudnuté vedomosti z predchádzajúceho dňa mohli vyskúšať v praxi, konkrétne v lese na Zelenom dvore. Žiaci si vyskúšali, ako znehybniť zlomenú končatinu, ako sa orientovať v lese, keď sme zablúdili... Najväčší úspech však malo stavanie bunkrov. Síce unavení, ale šťastní a plní zážitkov sme sa vrátili do školy. 

IMG_3421.jpg

 

     V utorok 24. septembra 2019 sme našich 21 prvákov prijali medzi žiakov našej školy – do žiackeho cechu. Celá slávnosť sa začala požehnaním žiakov a ich školských aktoviek, aby sa im celý rok darilo a boli dobrými a poslušnými žiakmi. Po požehnaní museli prváci absolvovať dve skúšky. V prvej skúške preukázali veľkú odvahu, keďže museli zjesť kúsok citróna so štipkou cukru. Druhá skúška bola skúškou šikovnosti prstov, ktoré si naši prváci precvičili pri navliekaní cestovín na šnúrku. Po skúškach zložili prváci slávnostný sľub, po ktorom boli svojimi učiteľkami pasovaní za žiakov našej školy.

               Nech sa vám, milí naši prváci, medzi nami páči :-)

                                                                                                         Bc. Kamila Rudíková

IMG_20190902_092109 (2).jpg

       2. septembra sa tak ako na všetkých školách na Slovensku aj na tej našej otvorili brány a privítali sme našich žiakov po prázdninách. Ráno sa všetci žiaci okrem prvákov stretli so svojimi triednymi učiteľmi a po krátkom zvítaní sa všetci presunuli do kaplnky na slávnostnú sv. liturgiu. Tu nás už čakali aj naši noví žiaci - prváci so svojimi rodičmi. Po jej skončení sme sa opäť vrátili do školy vyrozprávať si ešte zážitky z prázdnin a prváci sa zoznámiť so svojimi novými učiteľkami, ktoré im budú tento rok postupne odkývať tajomstvá písania, čítania,  matematiky... 

Školský rok 2019/2020 sa začne slávnostnou sv. liturgiou v gréckokatolíckej kaplnke na Helsinskej ulici 02. 09. 2019  (pondelok) o 09:00 hod.

 

Materská škola je riadne v prevádzke od 06:30 do 17:00 hod., od 02. 09. 2019.

 

1.ročník ZŠ – žiaci prídu na liturgiu v sprievode rodičov. Po liturgii bude v škole, priamo v triede, krátke stretnutie s triednou učiteľkou a p. vychovávateľkou z dôvodu organizácie ďalšieho dňa v škole a ostaných organizačných záležitostí.

 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník  ZŠ – žiaci sa stretnú v škole o 08:00 hod. Na liturgiu pôjde každá trieda s p. učiteľkou triednou.

Po liturgii sa vrátia spoločne do svojich tried, kde budú oboznámení s organizáciou ďalšieho školského dňa – do 11:00 hod.

 

Školský klub detí  bude riadne v prevádzke od 02. 09. 2019. Pred vyučovaním od 06:30 do 08:00 hod.

Po vyučovaní do 17:00 hod.

 

Školská jedáleň je v prevádzke od 02. 09. 2019.

Žiakov na obedy môžete prihlasovať priebežne na telefónnom čísle – 0907 772 083.

Prihlásiť žiakov na obedy môžete najneskôr v daný deň – 02. 09. 2019 do 08:00 hod.                                                                                                                              

Bližšie informácie ohľadom školskej jedálne na stránke www.sjke.sk  

01. 07. – 12. 07. 2019materská škola v prevádzke

 

15. 07. – 16. 08. 2019materská škola nebude  v prevádzke

 

19. 08. – 23 08. 2019materská škola nebude v prevádzke z dôvodu  veľmi nízkeho počtu prihlásených detí

 

26. 08. – 30. 08. 2019 - materská škola v prevádzke