Čo ste ešte nevideli :)

IMG_20200127_100215_0 (2).jpg

   

      27. januára 2020 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali tri žiačky – v 1. kategórii Šarlotka Demová (3. A), v 2. kategórii Nelka Klobošičová (4. B) a v 3. kategórii Tinka Klobošičová (6. A). Všetky tri dievčatá podali skvelé výkony a porota ich za to patrične odmenila. Nelka získala 3. miesto, Šarlotka 2. miesto a Tinka 1. miesto a zároveň postup na krajské kolo súťaže. Dievčatá, veľká vďaka za krásnu reprezentáciu školy... 

 

Oznam o udelení riaditeľského voľna

     Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje všetkým žiakom školy na deň 30. 01. 2020 riaditeľské voľno z dôvodu cirkevného sviatku a osláv Dňa učiteľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Všetci žiaci sú v tento deň vyhlásení z obedov.
Školský klub detí v tento deň nebude v prevádzke.
Materská škola jriadne v prevádzke.     

 

Odovzdávanie polročných výpisov

     V piatok 31. januára 2020 bude prebiehať vyučovanie následovne: 

I. stupeň - 1.- 3. vyučovacia hodina podľa rozvrhu. 4. vyučovacia hodina - triednická hodina - hodnotenie polročných výsledkov a odovzdávanie polročných výpisov. Vyučovanie končí 11. 40 hod. ŠKD riadne v prevádzke.

II. stupeň - 1.- 4. vyučovacia hodina podľa rozvrhu. 5. vyučovacia hodina - triednická hodina - hodnotenie polročných výsledkov a odovzdávanie polročných výpisov. Vyučovanie končí 12. 35 hod. 

 

Polročné prázdniny 

     V pondelok 03. februára 2020polročné prádniny. Vyučovanie pokračuje v utorok 04. februára 2020. 

DSCF5703.jpg

     15. januára 2020 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Táto súťaž je medzi žiakmi veľmi obľúbená, o čom svedčí i fakt, že školského kola sa zúčastnilo 13 žiakov 2. – 6. ročníka. Porota v zložení: p. uč. Darina Kompušová, DiS. Art. (ZUŠ Jantárová) – predseda poroty, p. uč. Adela Bombárová, p. uč. Martina Raškyová ocenila všetky výkony prednášajúcich a ocenenia rozdelila takto:

I. kategória: 2.-3. ročník:

1. miesto: Šarlotka Demová (3. A)

2. miesto: Alžbetka Vernarská (2. A) a Emmka Gajdošová (2. A)

3. miesto: Sabina Svobodová (2. B), Samuel Svoboda (2. B) a Barborka Benikovská (2. B)

4. miesto: Dominika Mezeiová (2. B)

 

II. kategória: 4.-5. ročník:

1. miesto: Nelka Klobošičová (4. B)

2. miesto: Riško Nemčok (4. A) a Natálka Hricová (5. A)

3. miesto: Julka Nemtušiaková (4. A)

 

III. kategória: 6.-7. ročník:

1. miesto: Tinka Klobošičová (6. A)

2. miesto: neudelené

3. miesto: Anetka Palutková (6. A)

zs_sv_grazda_7_veja.jpg

     V piatok, 17. januára 2020 sme mali v škole vzácnu návštevu. Zavítal k nám primátor mesta Košice p. Polaček s námestníčkou primátora p. Gurbaľovou a košickou televíziou TelKE. Prišli si pozrieť realizáciu erbu na fasáde budovy a tiež urobiť interview s autorkou erbu – Nelkou Klobošičovou a p. riaditeľom o. Marekom Horňákom. Neprišli naprázdno, priniesli darčeky pre víťazku i pre o. Mareka. My sme ich potešili naším školským časopisom Gorko 😊

 

80804314_1531133067038061_6487579548358541312_o.jpg

       

       8. januára, hneď v deň nástupu po vianočných prázdninách sme sa všetci – žiaci i zamestnanci našej školy zišli v priestoroch kaplnky a o. Martin posvätil banner k Jubilejnému roku 350. výročia plačúcej ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove.  Potom nasledovalo posvätenie všetkých tried a chodieb školy.

 

DSCF5667 (2).jpg

     Minulý rok sa naša škola zapojila do súťaže pod názvom Nakresli erb pre svoje mesto. Veľmi nás potešilo, že práve naša žiačka Nelka Klobošičová zo 4. B vyhrala túto súťaž v kategórii najkrajší erb. Súčasťou výhry, okrem vecných cien pre víťazku, finančnej ceny pre školu, bola i realizácia erbu na fasádu školy. K realizácii došlo tesne pred Vianocami, a tak sme dostali predčasný vianočný darček 😊.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

(od 23. 12. 2019 do 07. 01. 2020)

 

Prevádzka materskej školy po prázdninách začína 08. 01. 2020 (streda)

 

Počas týchto dní základná škola, školský klub detí nebudú v prevádzke.

Vyučovanie po prázdninách začne v stredu 08. 01. 2020.

IMG_7399.jpg

     6. december nebol pre našu školu len dňom sv. Mikuláša, ale aj dňom osláv 10. výročia našej školy. 

     Oslava jubilea začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program pokračoval v priestoroch školy, kde žiaci dostali sladké mikulášske balíčky.

Oslava výročia pokračovala v podvečerných hodinách v telocvični školy. Pre rodičov a pozvaných hostí si žiaci pripravili bohatý program. Svoje talenty a dary ukázali najmenší – škôlkari až po tých najstarších – deviatakov. Pozvanie účinkovať v programe prijali i absolventi školy. Hovorené slovo striedal sólový i zborový spev, moderné i folklórne tance. Súčasťou programu bola i prezentácia o histórii školy a videozáznam, v ktorom sa prihovorili prítomným bývalí žiaci i pracovníci školy. Vrcholom programu bolo hudobno-dramatické pásmo o živote patróna školy – sv. Gorazda. Na záver sa všetkým zamestnancom školy prihovorila a poďakovala predsedníčka Rady rodičov p. M. Schullerová.

     Nasledovalo spoločné agapé pre všetkých hostí a rodičov.

   

79291221_437541766940720_78910716869869568_n (2).jpg

     Na vianočné sviatky sa snažíme pripraviť všetci čo najlepšie. Počas "filipovky" naši mladší žiaci zdobia stromček svojimi dobrými skutkami a my - starší sa snažíme viac ponárať do Božieho Slova pravidelným čítaním Sv. Písma. Okrem toho sa snažíme viac myslieť na druhých... Preto sme sa aj tento rok zapojili do projektu s krásnym posolstvom - Vianočná pošta. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme my - piataci a šiestaci vlastnoručne vyrobili vianočné pozdravy pre ľudí z Domova dôchodcov a popriali sme im krásne a požehnané sviatky. Do tohto pekného projektu sa zapojili i naši najmladší žiaci - prváci a druháci, ktorí svoje priania tvorili v ŠKD pod vedením Mgr. Klaudie Mikulovej a Bc. Kamily Hüblerovej. Veríme, že naše pozdravy potešia, rozveselia a navodia aspoň takú príjemnú atmosféru, akú sme cítili my pri tvorbe týchto pozdravov...

79727743_563890837728094_2333289074300813312_n (2).jpg

     V predvianočnom čase sa v materskej škole konali tvorivé dielne s rodičmi našich detí. Mali veľký úspech. Zúčastnil sa ich hojný počet rodičov. Spoločne vyrábali vianočné ozdoby a dekorácie, ako napríklad stromčeky, anjeliky, srdiečka, hviezdičky, sviečky a iné. Tešili sa, že si môžu svoje výrobky odniesť a vyzdobiť si nimi svoje príbytky.

     Na druhý deň po tvorivých dielňach pripravovali staršie deti perníky, ktoré im pani kuchárky z jedálne upiekli. Samozrejme, narobili veľký neporiadok, ale tie žiarivé očká z vaľkania cesta, sypania múky, vykrajovania perníkov a ukladania na plech stáli za to.

                                                                                   Ing. Gabriela Kolodzejová