Čo ste ešte nevideli :)

DSCF6173.jpg

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“  (Flp 4, 6)

Ďakujeme, že vďaka Vám – rodičia a deti, ale aj všetkým zamestnancom školy, návrat do školských lavíc prebehol hladko a bez problémov...

                   Vedenie školy

Vážení rodičia!

      Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z  18. 05. 2020, https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 sme od 01. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020 pristúpili k nasledujúcim opatreniam:

 

Vážení rodičia!

     Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z  18. 05. 2020 https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 sme od 01. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020 pristúpili k nasledujúcim opatreniam:

Milí rodičia!

Prinášame Vám aktuálne informácie o prihlásení dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021.

Prihlásenie sa uskutoční vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú je potrebné odoslať do 31. mája 2020.

Kto by mal problém s vyplnením tejto prihlášky alebo akékoľvek otázky, môže zavolať na t. č. 0910 842 969 alebo 0903 982 182 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 14:00 hod. Radi Vám poradíme a odpovieme.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať svoje dieťa do našej materskej školy.

Elektronickú prihlášku si môžete stiahnuť:

Zapis 2020.jpg

Milí rodičia!

Prinášame Vám aktuálne informácie o zápise do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021.

Zápis sa uskutoční vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú je potrebné odoslať do 30. apríla 2020.

Kto by mal problém s vyplnením tejto prihlášky alebo akékoľvek otázky, môže zavolať na t. č. 0910 842 969 alebo 0903 982 182 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 14:00 hod. Radi Vám poradíme a odpovieme.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať dieťa na našu školu.

Elektronickú prihlášku si môžete stiahnuť:

 

Na základe rokovania a hlasovania pedagogickej rady Vám oznamujeme, že predmety: hudobná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, technika a výtvarná výchova, budú v 2. polroku školského roka 2019/2020 neklasifikované. Dôvodom je, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť učebné ciele vyššie uvedených predmetov kvalitnou - plnohodnotnou realizáciou.

                                       S pozdravom

vedenie školy a pedagogický zbor

IMG_20200311_144251717 (2).jpg

     V stredu 11. marca 2020 sa konalo školské kolo obľúbenej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov 2. – 6. ročníka. Začali sme už tradične uvoľňovacími cvičeniami, aby sme sa zbavili trémy a rozcvičili si jazýčky. Potom prišiel medzi nás o. Marek, ktorý sa s nami pomodlil a dal nám požehnanie. P. učiteľka Erika predstavila zvyšné členky poroty – p. učiteľku Adelku Bombárovú a p. Aďku Horňákovú. A mohlo sa začať súťažiť. Všetci sme sa veľmi snažili, a tak to mala porota poriadne ťažké. Nakoniec to dopadlo takto:

I. KATEGÓRIA (2. – 4. ročník): POÉZIA   

1. miesto – Nelka Klobošičová (4.B)

2. miesto – Emmka Gajdošová (2. A)

3. miesto – Šimonko Baláž (2. A)

 

I. KATEGÓRIA (2. – 4. ročník): PRÓZA

1. miesto – Jurko Sisák (3. A)

2. miesto – Alžbetka Nemtušiaková (3. A), Tamarka Maťašová (4. B)

3. miesto – Marek Papcún (3. A), Riško Nemčok (4. A), Tamarka Čorejová (4. B)

 

II. KATEGÓRIA (5. – 6. ročník): POÉZIA

1. miesto – Paťka Raganová (5. A)

2. miesto – Natálka Hricová (5. A)

3. miesto – Emka Vlasatá (5. A)

 

II. KATEGÓRIA (5. – 6. ročník): PRÓZA

1. miesto – Karin Knausová (5. B)

2.miesto – Miška Orosová (5. A)

3. miesto – Ingridka Vravcová (5. A), Anetka Palutková (6. A)

 

 

202002261120360.img-0014.jpg

     V utorok 25. februára 2020 sa konalo krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Na tejto súťaži mala svoje zastúpenie aj naša škola. Ako víťazka okresného kola nás reprezentovala Martinka Klobošičová (6. A). Vo veľkej konkurencii sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!