Čo ste ešte nevideli :)

IMG_5895.jpeg

     Na našej škole sme sa rozhodli načúvať evanjeliu, preto sme sa aj my rozhodli požehnávať našich žiakov v období sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Keďže nám hygienické opatrenia nedovoľujú stretávať sa vo väčších skupinách, deti boli požehnávané po ročníkoch. Požehnanie prebiehalo v priestore našej školskej kaplnky. Naši škôlkari a žiaci 1. ročníka využili tento čas a navštívili farský chrám na Ťahanovciach.       

     Veríme, že toto požehnanie im pomôže kráčať cestou lásky a dosiahnuť nebo, ako ho dosiahla aj Mária.

 

                                                                       o. Ján Fedorišin, duchovný správca školy

 

DSC_0578.jpg Naši druhácii v jesenných farbách

     

     Tento týždeň  prijali výzvu žiaci i učitelia našej školy a obliekali sa do farieb jesene. Každý deň sa niesol v inej farbe - v pondelok červená, v utorok hnedá, v stredu žltá a oranžová. Všetci sa tešili z pestrých farieb oblečenia, ktoré ponúka toto obdobie...

 

IMG_5627 – kópia.jpeg

     V týždni od 19. do 23. októbra 2020 sa na našej škole uskutočnil Misijný týždeň, ktorý organizačne pripravili vyučujúci náboženstva – o. Janko, o. Marek a p. uč. Klaudia Mikulová. Do tejto aktivity sa zapojila celá škola i škôlka. Základom tohto Misijného týždňa bolo zrealizovať aj tento rok na škole aktivitu Milión detí sa modlí ruženec a zároveň to spojiť s myšlienkou Misijnej nedele, ktorú Cirkev slávila 18. októbra. Hlavnou myšlienkou Misijného týždňa bolo priniesť žiakom povedomie o misijnej činnosti Cirkvi, dať im priestor podporiť ju a ich samých povzbudiť k misionárskej činnosti v prostredí, v ktorom žijú.