Čo ste ešte nevideli :)

IMG_20200423_160350_1.jpg

 

Milí naši žiaci! 

Už teraz nám veľmi chýbate... Keďže nevieme, kedy sa opäť uvidíme, urobíte nám radosť, keď nám pošlete fotky, obrázky, ako sa učíte, čo robíte doma... :-)

Vaše pozdravy posielajte na adresu:

                                                                             klobosicova.erika@internetkosice.sk

IMG_20200502_174921084 (2).jpg

      Milí rodičia, drahí naši žiaci!

Pridávame úlohy na ďalší týždeň učenia na diaľku. Myslíme na Vás v modlitbách a sme Vám k dispozícii pri akomkoľvek probléme alebo nejasnosti každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 hod. (či už telefonicky alebo mailom).                                                                                                                                                           Za krásny obrázok ďakujeme Natálke Hricovej z V. A.

DU obrazok 10_5_20 (2).jpg

      Milí rodičia, drahí naši žiaci!

Pridávame úlohy na ďalší týždeň učenia na diaľku. Veľmi na Vás myslíme a sme Vám k dispozícii pri akomkoľvek probléme alebo nejasnosti každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 hod. (či už telefonicky alebo mailom). Robíme všetko pre to, aby sme Vám pomohli zvládnuť toto náročné obdobie.                                                                                                                                                                                               Za tento krásny obrázok ďakujeme Paťke Raganovej z V. A.

du (1).jpg

      Na základe usmernenia Štátneho pedagogického ústavu k učivu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ z dňa 28. 04. 2020 sme pristúpili k určitým zmenám. Vo všetkých ročníkoch sme zredukovali počet hodín i učivo. Všetci vyučujúci sú Vám k dispozícii každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 hod. (či už telefonicky alebo mailom). Robíme všetko pre to, aby sme Vám pomohli zvládnuť toto náročné obdobie.                                                                                                                                                           Za obrázok ďakujeme Šimonovi Mihalikovi z V. B.

31880864_115954632606451_4809097240930942976_n.jpg

Združenie katolíckych škôl Slovenska opäť pozýva všetkých žiakov a zamestnancov zapojiť sa do spoločného duchovného programu prostredníctvom online internetového vysielania:

Nedeľa 03. 05. 2020 -  10:00 hod. -  Nedeľná katechéza pre deti I. stupňa

Utorok 05. 05. 2020 – 16:00 hod. - Svätý ruženec

Streda 06. 05. 2020 – 16:00 hod. - Svätá omša

V mesiaci máj sa chceme pripojiť k výzve Sv. Otca k spoločnej modlitbe sv. ruženca. Vyjadrovaním úcty a lásky k Panne Márie chceme prosiť za rodiny školských spoločenstiev našich katolíckych škôl - v utorok osobitne za matky našich rodín (najbližšiu nedeľu 10. 05. slávime Deň matiek). Program môžete naživo sledovať na webe zkss.sk alebo na Fb stránke http://facebook.com/zkss.sk/videos/

                                                               o. Martin

Zapis 2020.jpg

Milí rodičia!

Prinášame Vám aktuálne informácie o zápise do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021.

Zápis sa uskutoční vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú je potrebné odoslať do 30. apríla 2020.

Kto by mal problém s vyplnením tejto prihlášky alebo akékoľvek otázky, môže zavolať na t. č. 0910 842 969 alebo 0903 982 182 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 14:00 hod. Radi Vám poradíme a odpovieme.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať dieťa na našu školu.

Elektronickú prihlášku si môžete stiahnuť:

 

IMG_20200425_163233442.jpg

     Milí naši žiaci, drahí rodičia!

     Pridávame úlohy na ďalší týždeň domáceho učenia. Veríme, že Vám úlohy pôjdu lepšie ako protagonistom z tohto krásneho obrázka, ktorý nám poslala Natálka Hricová z 5. A :-) .

     Prajeme Vám požehnaný čas a veľa chuti a trpezlivosti...

                                                                                                                                          Vaši učitelia

 

     Touto netradičnou formou Vás prosíme o podporu našich aktivít školy sv. Gorazda a už vopred Vám ĎAKUJEME.

     Potrebné tlačivá na 2 % (OZ ADIUTOR) sme Vám doručili skrze Vašich detí. Prosím o doručenie vyhlásenia o poukázaní 2 % z Vašich daní a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov FO do utorka 28. apríla 2020 a my ich odošleme na príslušný daňový úrad. Uvedené doklady vložte do obálky, ktorú zalepíte (kvôli ochrane osobných údajov) a na ňu uveďte: „Škola sv. Gorazda - do rúk riaditeľa“. Následne vhoďte do schránky Gréckokatolíckej farnosti -Ťahanovce (o. Martin Mikula), Budapeštianska č. 48, Košice.

     Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

                                                                             o. Marek Horňák,                                                                                                                                             riaditeľ

                                                                                   

 

 

Na základe rokovania a hlasovania pedagogickej rady Vám oznamujeme, že predmety: hudobná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, technika a výtvarná výchova, budú v 2. polroku školského roka 2019/2020 neklasifikované. Dôvodom je, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť učebné ciele vyššie uvedených predmetov kvalitnou - plnohodnotnou realizáciou.

                                       S pozdravom

vedenie školy a pedagogický zbor

DSCF6121.jpg

     Milí naši žiaci, drahí rodičia!

     Zverejňujeme úlohy na šiesty týždeň domáceho učenia.

     Veríme, že túto neľahkú situáciu zvládate v zdraví. 

     Prajeme Vám požehnaný čas a veľa chuti a trpezlivosti...

                                                                                                                                                                                                                               Vaši učitelia