Čo ste ešte nevideli :)

33778992_10214261519845042_4807413411887448064_n.jpg

28. mája 2018 do našej materskej školy zavítala pani policajtka, ktorá nám vysvetlila ako sa správne prechádza cez cestu, prečo sa nesmieme rozprávať s cudzími ľuďmi. Zopakovali sme si k čomu slúži semafor a aká je správna výbava cyklistu. Táto návšteva deti veľmi zaujala a pani policajtka nám sľúbila, že sa k nám určite ešte vráti.

05.jpg

     Vo štvrtok ráno (24.05.2018) sa vybrali žiaci 8.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou Monikou Kravcovou a duchovným správcom o. Marekom na duchovnú obnovu. Tá sa uskutočnila v Mládežníckom centre sv. Jána Teológa v Dvoriankach. Nosnou témou obnovy bol „Môj vzťah s Nebeský Otcom„ z pohľadu Starého i Nového Zákona. V rámci programu sme mali sv. liturgiu, modlitby, film atď. Počas osobného voľna sme sa zdokonaľovali v stolnom tenise. Na druhý deň (v piatok) sme predpoludním zakončili našu obnovu prednáškou a modlitbou - čítanie listu od Milujúceho Boha - Otca. Verím, že sme načerpali sily pre našu dušu i telo.

IMG_20180517_100135.jpg

     17. máj 2018 bol pre väčšinu ľudí obyčajným, bežným dňom. Pre nás – žiakov i učiteľov Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach bol tento deň výnimočný. Slávili sme odpustovú slávnosť, na ktorú prijali pozvanie i náš vladyka Milan Chautur a riaditeľ Školského úradu o. Peter Orenič.

20180515_121614.jpg

     Tento rok našu školu na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo dňa 15. 05. 2018 v CVČ Domino, reprezentovali 3 dievčatá. V 1. kategórii to bola Julka Benediková z II.A,  v 2. kategórii Livka Maťašová zo IV. A  a  v 3. kategórii Mimka Semaníková z IX. A triedy. Livke Maťašovej sa podarilo vyspievať  vo svojej kategórii veľmi pekné 3. miesto. Všetkým trom speváčkam úprimne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

3.jpg

Májové dopoludnie sme spolu s našimi škôlkarmi strávili v planetáriu v Prešove, kde nám premietli rozprávku o Martinovi a jeho ceste za hviezdou. Cesta k jeho hviezde bola veľmi zaujímavá a plná stretnutí s vesmírnymi telesami. Martin nám ukázal všetky planéty slnečnej sústavy, mliečnu dráhu, čiernu dieru aj niektoré súhvezdia. Nakoniec sa dostal k svojej hviezde, ktorá nás naučila peknú riekanku. Plní zážitkov a nových vedomostí  sme nasadali do autobusu a vrátili sa späť do materskej školy.

Do 15. mája 2018 prijíma materská škola žiadosti zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019.

Podmienky prijatia:

  • prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • uprednostňujeme prijatie súrodencov už prijatých detí do materskej školy a súrodencov žiakov základnej školy,
  • uprednostňujeme prijatie detí, ktoré budú pokračovať v štúdiu na základnej škole v Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda,
  • ďalšie voľné miesta budú obsadené postupne podľa dátumu prijatia žiadostí až do naplnenia kapacity materskej školy.

Vypísané tlačivá žiadosti o prijatie do MŠ, potvrdené pediatrom môžete odovzdať osobne v škole, prípadne poslať na adresu školy.

 

Tlačivá sú k dispozícii v škole a na webovej stránke školy www.skolagorazd.sk v sekcii Materská škola – Podmienky prijatia.

20180503_130502.jpg

     V rámci predmetu Výchova umením dňa 3. 5. 2018 navštívila VIII. A  rodný dom
Františka II. Rákocziho. Ide o repliku exilového domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania prežil svoj exilový život v rokoch 1720 - 1735. Zoznámili sme sa s historickými pamiatkami a životom tohto kniežaťa. V druhej časti prehliadky sme zavítali do menšej galérie v areáli múzea, kde sme mali možnosť vidieť umelecké fotografie z výstavy Turecko ako ho nepoznáme. Celou prehliadkou nás sprevádzala príjemná sprievodkyňa.