Čo ste nevideli ešte :)

1BO.jpg

Pred pár týždňami  sme súťažili v triednych i školských kolách a vo štvrtok 22.marca 2018 sa uskutočnila na našej škole Biblická olympiáda  a Biblická súťaž. Bolo to protopresbyterské kolo v rámci nášho košického protopresbyterátu. V kategórii A / 1.-2. ročník ZŠ/ nás reprezentovali títo žiaci: Nelka Klobošičová 2.B, Riško Nemčok 2.A a Viktorko Oros 2.B.  V kategórii B /3.-4. ročník ZŠ/ nás zastupovali Livka Maťašová 4.A , Martinka Klobošičová  4.B a Emka Redajová 4.B. V I.kategórii /II. Stupeň ZŠ/ Biblickej olympiády naše mužstvo tvorili: Bernadeta  Gajdošová 9.A, Jakub Jančík 9.A  a Peter Fabián 5.A.  V kategóriách A a B sme získali prvé miesta a v kategórii I. BO sme získali pekné štvrté miesto. Zmyslom tejto zaujímavej biblickej súťaže nie je vyhrať a ani postúpenie do ďalšieho kola , ale spoznávať krásu a hĺbku božieho slova , ktorým nás Pán nasycuje.  Všetkým srdečne gratulujeme .

DSCF1668 (2).jpg

21. marca 2018 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín prvej kategórie (2.-4. ročník). Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov. Porota v zložení: Mgr. Matúš Šimkovič (predseda), Mgr. Katarína Franková, Mgr. Soňa Šišková veru mala čo robiť.  Napokon rozhodla takto:

plagát DOD a ZÁPIS-page-001.jpg

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22.03.2018 od 15:00 do 17:30 hod.

Tiež Vás pozývame na zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019, ktorý sa uskutoční 06.04.2018 (PIATOK) od 14:00 do 18:00 hod. a 07.04.2018 (SOBOTA) od 8:00 do 12:00 hod.

Počas letných prázdnin materská škola nebude v prevádzke v období od 16. júla do 17. augusta 2018.

Prevádzka v ostatné dni letných prázdnin podľapočtu záväzne prihlásených detí.

Dňa 15. 2. 2018 sa dve naše žiačky, Veronika Demeková a Ľubomíra Trusová (obe z 6. A triedy), zúčastnili 10. ročníka Dejepisnej olympiády v priestoroch CVČ Domino na Orgovánovej 5 v Košiciach. Obidve dievčatá vzorne reprezentovali našu školu. Pri celkovej náročnej konkurencii obsadili vo svojej kategórii (kategória F) delené 4. miesto (Veronika Demeková), resp. 6. miesto (Ľubomíra Trusová). Obom dievčatám ďakujeme za peknú a dôstojnú reprezentáciu našej školy! J

Dňa 6. 2. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády na ZŠ Bruselská. Našu školu tu zastupoval Peter Fabián žiak piateho ročníka. V silnej konkurencii získal tretie miesto. Prvé miesto mu ušlo len o jeden bod. Získal 77 bodov zatiaľ čo prvé a druhé miesto mali zhodne po 78 bodov. Gratulujeme.

20180308_140525.jpg

Dňa 8.1.2018 sa žiačky z enviromentálneho krúžku: "Chránime prírodu" zúčastnili výstavy orchideí v botanickej záhrade v Košiciach. Bolo to krásne.

lyziar2.jpg

Dňa 12. 2. – 16. 2. 2018 sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov siedmeho ročníka v lyžiarskom stredisku Vernár Studničky. Kurzu sa zúčastnilo trinásť žiakov. Vedúcim kurzu bol Mgr. Peter Lehet a  pedagogický dozor vykonával Mgr. Marek Horňák. Kurz bol organizovaný v spolupráci s Katolíckou strednou pedagogickou školou sv. Cyrila a Metoda.

Dňa 15.02.2018 sa v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali Anastasija Schmid a Bernadeta Gajdošová z 9.A triedy. Dievčatá súťažili v hovorenej a písomnej forme. V kategórii A1 pre základné školy sa B.Gajdošová umiestnila na 4. mieste a v kategórii A3 sa Anastasija Schmid umiestnila na vynikajúcom 2. mieste.