Čo ste ešte nevideli :)

IMG_20181129_110052.jpg

Dňa 29.11.2018 sa konalo okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov. Naši žiaci v zložení Oliver Batkovič, Barbora Bednárová, Dávid Frederik Frágner, Hana Gimerová, Karin Knausová, Samuel Lehotský, Samuel Oravetz, Viktor Oros, Adam Petrík, Gabriel Rak, Tamara Terebová, Ema Vlasatá, Veronika Turčanová si vybojovali po ťažkých zápasoch 3. miesto a získali tak pre svoju školu krásny pohár.

dominik.jpg

Počas Filipovky, dňa 19. 11. 2018, sa v popoludňajších hodinách v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo Dominikovej vianočnej piesne. Súťažiaci, vďaka ktorým sme mohli zažiť príjemnú predvianočnú atmosféru, nám zaspievali nádherné piesne. Porota v zložení: o. Janko Fedorišin, Sofia Mikulová a p. uč. Katka Bozogaňová nakoniec rozhodli takto:

Kategória A:  

1. miesto: MAREK PAPCÚN z II. A

2. miesto: JURAJ SISÁK z II. A

3. miesto: ALŽBETKA VERNARSKÁ z I. A

Kategória B:  

1. miesto: ŠARLOTKA VERNARSKÁ zo IV. A

2. miesto: JULKA BENEDIKOVÁ z III. A, TAMARKA MAŤAŠOVÁ z III. B

3. miesto: MIŠKA OROSOVÁ zo IV. A, KARIN KNAUSOVÁ zo IV. B

Kategória C - DUET:   

1. miesto: EMMKA GAJDOŠOVÁ z I. A a JULKA BENEDIKOVÁ z III. A 

2. miesto: JULKA BENEDIKOVÁ a JULKA NEMTUŠIAKOVÁ z III. A

3. miesto: TAMARKA ČOREJOVÁ a EMMKA ZUMMEROVÁ z III. B

JESENNÉ PRÁZDNINY

(31. 10. - 02. 11. 2018)

Počas týchto dní materská škola nebude v prevádzke  z dôvodu veľmi nízkeho počtu  prihlásených detí.

Počas týchto dní základná škola, školský klub detí nebudú v prevádzke.

Začiatok vyučovania po prázdninách -   05. 11. 2018 (pondelok).

                                                                        

METODICKÝ DEŇ

29. október 2018 (pondelok)

Vyučovanie v tento deň v základnej škole nebude. Školský klub detí je v prevádzke od 6:30 do 17:00 hod. Žiaci ZŠ sú odhlásení z obedov. Kto príde do ŠKD v tento deň, musí sa prihlásiť  na obed do stredy (24. 10. 2018).  Môžu sa prihlásiť na obedy aj žiaci, ktorí nechodia do ŠKD.

Materská škola je riadne v prevádzke.

IMG_20181024_124822.jpg

Tradične aj tento rok sme jeseň privítali v jej farbách. Oranžová zasvietila v stredu 24.10., červená vo štvrtok 25.10. a do hnedej sme sa vyobliekali v piatok 26.10.2018. Všetci zapojení a jesenne oblečení dostali malý darček. Veríme, že potešil. ŠKD

IMG_20181023_113408426.jpg

Dňa 23. 10. 2018 boli žiaci 3. – 9. ročníka v historickej budove Štátneho divadla Košice na interaktívnom výchovnom koncerte, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu „Dnes si dáme operu“.  Autorkou projektu je Katarína Burgrová, hudobná pedagogička z Pedagogickej fakulty PU v Prešove. Na koncerte sme si mali možnosť vypočuť niekoľko nádherných skladieb a árií, v podaní sopranistky Lucie Knotekovej, barytonistu Mariána Lukáča a Orchestra Štátneho divadla Košice, pod vedením dirigenta Igora Dohoviča. Koncertom nás sprevádzal herec Peter Cibula.

IMG_1753.jpg

„Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“ -  zaznelo z úst žiakov I.A a I.B triedy z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda na slávnostnej imatrikulácii v stredu, 3.októbra 2018. Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli žiaci  zo školského klubu, ktorí pozvali prváčikov. Aby boli prváčikovia pasovaní museli splniť tri neľahké úlohy, všetci sme im držali palce a veselo ich povzbudzovali.

Keďže deti všetky úlohy splnili boli slávnostne pasované veľkou ceruzou. Sľubom sa zaviazali  dodržiavať  všetky povinnosti školáka tak, ako  prikazuje „Cech školákov“. Z rúk pani učiteliek si prevzali medailu a malý darček.

 Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov.

43701077_2007790825944651_1860812533955297280_n.jpg

V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala Púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie. Na tejto púti sme sa zúčastnili i my – učitelia, žiaci a rodičia z našej školy.

43258914_752612318403866_514018396040331264_n.jpg

     2. októbra 2018 sa žiaci 6. – 9. ročníka z našej školy zúčastnili dejepisno-náboženskej exkurzie pod názvom Po stopách Karpatsko-duklianskej operácie a drevených kostolíkov. Svoju púť sme začali spoločnou modlitbou a potom sme sa už vybrali na Duklu, kde sme sa dozvedeli o bojoch, ktoré sa udiali na tomto území počas 2. svetovej vojny. Následne sme sa presunuli do malebnej dedinky Dobroslava, kde sme navštívili gréckokatolícky drevený chrám zo začiatku 18. stor., ktorý je zasvätený sv. Paraskeve. V ňom sme mali sv. liturgiu, ktorú náš duchovný správca o. Marek Horňák obetoval za všetkých padlých vojakov na tomto území – v Údolí smrti. Naše ďalšie zastavenie bolo vo Vojenskom múzeu vo Svidníku – to nadchlo hlavne chlapcov. Aj keď nám počasie veľmi neprialo a celý deň pršalo, zhodli sme sa, že to bol krásny a požehnaný deň.