Čo ste ešte nevideli :)

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje všetkým žiakom školy na deň 30. 01. 2019 riaditeľské voľno z dôvodu cirkevného sviatku a osláv Dňa učiteľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Všetci žiaci sú v tento deň vyhlásení z obedov.
Školský klub detí v tento deň nebude v prevádzke.
Materská škola je riadne v prevádzke.     

 

IMG_20190117_142837444_BURST000_COVER_TOP.jpg

Dňa 17. januára 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov 2.-5. ročníka. Porotu tvorili – Mgr. Martina Raškyová, Mgr. Katarína Bozogaňová a Zuzana Horňáková. Porota si pozorne vypočula všetky prednesy a veru, mala to pri rozhodovaní veľmi ťažké.

49742795_2090383447667316_1131275578104610816_n.jpg

13. decembra sa aj na našej škole zrealizovalo adventné čítanie v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Na pozvanie našej p. učiteľky Eriky k nám zavítala p. Marica Harčaríková, koordinátorka tohto projektu. Na druhej hodine prebehlo čítanie pre 4.-5. ročník a na tretej hodine pre 2.-3. ročník. Rozprávka, ktorú nám p. Marica čítala o pánovi Zlostnom, sa nám veľmi páčila a my sme jej ako poďakovanie zaspievali vianočnú pieseň Šťastné a veselé. Potom nám Tinka Klobošičová predniesla príbeh o Chlapcovi a Diaľke. Bol to krásny deň a my sa už teraz tešíme na ďalšie čítanie. Livka a Saška, 5. A

49815870_350856848827253_5730104354233384960_n.jpg

Stáva sa už peknou tradíciou, že každoročne žiaci našej skoly zúčastňujú krajského kola recitačnej súťažev prednese duchovnej poézie a prózy pod názvom ...A slovo bolo u Boha, ktoré organizuje Cirkevná spojená škola v Humennom. Nebolo tomu inak ani tento rok. 8. decembra 2018 nás reprezentovali Julka Benediková (3.A), Nelka Klobošičová (3.B) a Martina Klobošičová (5.B). Všetky tri dievčatá podali skvelý výkon a každa si odniesla vo svojej kategórii umiestnenie - Julka - 3. miesto (2.kategória: próza), Nelka - 2. miesto (2.kategória: poézia) a Tinka - 1. miesto (3. kategória: próza) a zároveň postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 23. marca 2019 v Bratislave. Blahoželáme.

 

49897175_2247371008842804_1223044430626291712_n.jpg

Dňa 6. decembra sa na 3. hodine celá naša škola stretla v telocvični. Malo to svoj dôvod. Bol deň sv. Mikuláša a my sme verili, že sa s ním stretneme... Najprv nás všetkých o. Marek privítal a potom sme sa spolu pomodlili moleben k sv. Mikulášovi. Potom sme spievali piesne a napínavo čakali, kedy už príde... Keď prišiel, veľmi sme sa tešili. Na začiatku nám porozprával niečo o svojom živote a potom tí odvážnejší z nás mu išli zaspievať alebo zarecitovať. Potom každému z nás odovzdal darček. Spravili sme si spoločné foto, rozlúčili sme sa a išli do tried... Bolo to krásne stretnutie...  Tinka (5. B) a Soňka (5. A)

IMG_20181206_132917.jpg

Krajské kolo sa odohralo 6. 12. 2018 v mestskej športovej hale v Michalovciach. Chlapci mali šance, snažili sa, ale súperi boli nad ich sily. Zo základnej skupiny sme nepostúpili, ale získali sme aspoň skúsenosti z takéhoto podujatia.

IMG_4462.jpg

Dňa 20. 11. 2018 sa na ZŠ Belehradská uskutočnilo okresné  kolo vo florbale žiakov základných škôl. Naši žiaci sa turnaja zúčastnili po tretí krát a patrili medzi favoritov. Vo finále porazili ZŠ Masarykova a postúpili na krajské kolo do Michaloviec. Gratulujeme.

Súpiska tímu: Šimon Batkovič, Dávid Maliar, Kristián Világi, Peter Pavlík, Filip Takáč, Ján Lechman, Dávid Jartys, Tímon Árvay, Jakub Horňák

IMG_20181207_113237.jpg

Dňa 7. decembra 2018  sa na našej škole uskutočnil 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne. Ide o súťažnú prehliadku v speve tradičných a moderných vianočných piesní. Aj tento rok sa do súťaže zapojilo viacero škôl: ZŠ Belehradská, ZŠ Polianska, CSŠ – ZŠ Svätej Rodiny, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SZŠ Dneperská a Spojená škola sv. Košických mučeníkov.

V úvode sa k prítomným prihovorila naša p. riaditeľka Mária Kokoruďová. Osobnosť bl. o. Metoda Dominika Trčku predstavil o. Martin Mikula.

O výkonoch jednotlivých súťažiacich rozhodovala odborná porota. Predsedníčkou poroty bola Daniela Popovičová zo ZUŠ M. Hemerkovej, členmi Agnes Hornyak z CVČ Domino a o. Milan Gábor z farnosti Poráč, ktorý okrem spevu staroslovienskej koledy hovoril aj o ikone Narodenia Pána. Svojím spevom prítomných potešila i  Agnes Hornyak, speváčka opier, operiet a muzikálov.

Našu školu reprezentovali:  Šarlotka Vernarská, Emmka Gajdošová a Julka Benediková, ktoré sa vo svojich kategóriách umiestnili v bronzovom pásme a Marek Papcún, ktorý  si vo svojej kategórii vyspieval umiestnenie v zlatom pásme. Veľmi sa tešíme a všetkým blahoželáme!

IMG_20181129_151247210_HDR.jpg

Vo štvrtok popoludní dňa 29. 11. 2018 sa v kultúrnom stredisku na Sídlisku Ťahanovce uskutočnilo tradičné podujatie Jesenný pozdrav seniorom, ktoré organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci so školami mestskej časti. Medzi účinkujúcimi boli aj  žiaci našej školy, z hudobno-dramatického krúžku a  z III. A triedy.  Vystúpili s krátkym programom, v ktorom si seniori mohli  pripomenúť, ako sa učilo kedysi. Aj si s nami zaspievali, aj sa zasmiali a popritom spomínali na staré časy... Ešte raz ďakujeme za milé stretnutie a želáme veľa zdravia!