Čo ste nevideli ešte :)

Dňa 6. 2. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády na ZŠ Bruselská. Našu školu tu zastupoval Peter Fabián žiak piateho ročníka. V silnej konkurencii získal tretie miesto. Prvé miesto mu ušlo len o jeden bod. Získal 77 bodov zatiaľ čo prvé a druhé miesto mali zhodne po 78 bodov. Gratulujeme.

20180308_140525.jpg

Dňa 8.1.2018 sa žiačky z enviromentálneho krúžku: "Chránime prírodu" zúčastnili výstavy orchideí v botanickej záhrade v Košiciach. Bolo to krásne.

lyziar2.jpg

Dňa 12. 2. – 16. 2. 2018 sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov siedmeho ročníka v lyžiarskom stredisku Vernár Studničky. Kurzu sa zúčastnilo trinásť žiakov. Vedúcim kurzu bol Mgr. Peter Lehet a  pedagogický dozor vykonával Mgr. Marek Horňák. Kurz bol organizovaný v spolupráci s Katolíckou strednou pedagogickou školou sv. Cyrila a Metoda.

Dňa 15.02.2018 sa v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali Anastasija Schmid a Bernadeta Gajdošová z 9.A triedy. Dievčatá súťažili v hovorenej a písomnej forme. V kategórii A1 pre základné školy sa B.Gajdošová umiestnila na 4. mieste a v kategórii A3 sa Anastasija Schmid umiestnila na vynikajúcom 2. mieste.

20180201_105208.jpg

Prvý februárový deň bol pre deti v materskej škole výnimočný tým, že sa niesol v duchu karnevalovej zábavy. Deti sa za pomoci pani učiteliek premenili na rôzne rozprávkové bytosti a tanečná zábava mohla začať. Na „tanečnom parkete“ predvádzali rôzne tanečné kreácie princezné, piráti, lienky, včielky, motýliky, piráti, ale našiel sa tu aj policajt, hasič, alebo spiderman. Zatancovať si s nami prišiel aj o. Marek v maske slávneho futbalistu. Nechýbala ani tombola, každá cena si našla svojho nového majiteľa. Tohtoročný detský karneval sa vydaril, atmosféra bola vynikajúca. Už sa tešíme na ďalší rok.

IMG_0844.jpg

Fašiangový karneval sa tohto roku konal 1.2.2018 v popoludňajších hodinách, ale vďaka ochote a spolupráci s pani učiteľkami sme sa mohli s najrôznejšími princeznami, rytiermi, zvieratkami, športovcami či nejakým tým ovocím stretnúť na chodbách našej školy už počas vyučovania. Samotný karneval sa začal spoločným obedom v jedálni a pokračoval na chodbe na 1.poschodí súťažami, prehliadkou masiek. V programe samozrejme nesmela chýbať tombola i tancovačka na tie najrôznejšie melódie.  Všetkým žiakom ďakujeme za príjemný spoločný čas a rodičom za podporu karnevalovej tomboly :).

POLROČNÉ PRÁZDNINY

(02. 02. 2018 - piatok)

 

Základná škola, školský klub detí nebudú v prevádzke.

Materská škola nebude v prevádzke z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí.

DSCF1580 (3).jpg

25. januára sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali dve žiačky – v prvej kategórii (2.-3. ročník) Karin Knausová (3. B) a v druhej kategórii (4.-5. ročník) Martina Klobošičová (4. B). Obe dievčatá zaujali svojím prednesom i porotu.  Karinka si odniesla 2. miesto a Tinka 3. miesto. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

 

       Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje všetkým žiakom školy na deň 29. 01. 2018 riaditeľské voľno z dôvodu cirkevného sviatku a osláv Dňa učiteľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.

 

Všetci žiaci sú v tento deň vyhlásení z obedov.

Školský klub detí v tento deň nebude v prevádzke.

Materská škola je riadne v prevádzke.

.