10. výročie školy

IMG_7399.jpg

     6. december nebol pre našu školu len dňom sv. Mikuláša, ale aj dňom osláv 10. výročia našej školy. 

     Oslava jubilea začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program pokračoval v priestoroch školy, kde žiaci dostali sladké mikulášske balíčky.

Oslava výročia pokračovala v podvečerných hodinách v telocvični školy. Pre rodičov a pozvaných hostí si žiaci pripravili bohatý program. Svoje talenty a dary ukázali najmenší – škôlkari až po tých najstarších – deviatakov. Pozvanie účinkovať v programe prijali i absolventi školy. Hovorené slovo striedal sólový i zborový spev, moderné i folklórne tance. Súčasťou programu bola i prezentácia o histórii školy a videozáznam, v ktorom sa prihovorili prítomným bývalí žiaci i pracovníci školy. Vrcholom programu bolo hudobno-dramatické pásmo o živote patróna školy – sv. Gorazda. Na záver sa všetkým zamestnancom školy prihovorila a poďakovala predsedníčka Rady rodičov p. M. Schullerová.

     Nasledovalo spoločné agapé pre všetkých hostí a rodičov.

   

IMG_6811 – kópia.jpg IMG_6840 – kópia.jpg IMG_6872 – kópia.jpg
IMG_6848 – kópia.jpg IMG_7004 (2) – kópia.jpg IMG_7006 – kópia.jpg
IMG_7030 – kópia.jpg IMG_7035 – kópia.jpg IMG_7038 – kópia.jpg
IMG_7045 – kópia.jpg IMG_7060 – kópia.jpg IMG_7074 – kópia.jpg
IMG_7063 – kópia.jpg IMG_7077 – kópia.jpg IMG_7079 – kópia.jpg
IMG_7092.jpg IMG_7090 – kópia.jpg IMG_7097.jpg
IMG_7115 – kópia.jpg IMG_7119 – kópia.jpg IMG_7118 – kópia.jpg
IMG_7110 – kópia.jpg IMG_7203.jpg IMG_7200.jpg
IMG_7144.jpg IMG_7150.jpg IMG_7166.jpg
IMG_7182.jpg IMG_7281.jpg IMG_7240.jpg
IMG_7244.jpg IMG_7245.jpg IMG_7361.jpg
IMG_7296.jpg IMG_7297.jpg IMG_7290.jpg
IMG_7345.jpg IMG_7347.jpg IMG_7353.jpg
IMG_7323.jpg IMG_7299.jpg IMG_7300.jpg
IMG_7254.jpg IMG_7359.jpg IMG_7396.jpg
IMG_7399.jpg IMG_7417.jpg IMG_7407.jpg
IMG_7447.jpg