Čo ste ešte nevideli :)

Nové informácie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa „dotácia na stravu“ k 01. 09. 2021

 

Dotácia na stravu bude možná len v prípade, ak žiadateľ (zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa) spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

1.   Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

V prílohe je čestné vyhlásenie, ktoré je nutné vypísať a odovzdať riaditeľovi školy/ŠZ.

 

2.   Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.

Potvrdenie vydáva automaticky ÚPSVaR.

 

3.   Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

Rodič si musí požiadať o posúdenie ÚPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

 

Termín odovzdania dokladov je najneskôr do 01. 08. 2021

 

Viac informácií na riaditeľstve školy:  

                      

 

DSCF7543.jpg

   

    Na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa konalo 17. mája 2021, sa od 01. júla 2021 stáva riaditeľom školy Mgr. Marek Horňák, doteraz poverený vedením školy. 

   O. Marekovi srdečne blahoželáme a prajeme mu plnosť darov Sv. Ducha, lásku a odvahu pri vedení školy.

DSCF7456.jpg

     Posledný deň v tomto školskom roku sme ukončili slávnostným vyhlásením víťazov zberu papiera, vyhodnotením školského kola Biblickej olympiády, udelením riaditeľských odmien a rozlúčkou s našimi deviatakmi. Potom už nasledovalo odovzdávanie vysvedčení v triedach a HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

Snímka23.jpg

     V tomto školskom roku naša p. učiteľka biológie Mgr. Katka Bavoľárová zapojila našu školu do projektu Elektroodpad-dopad 4  realizovaný Zelenou školou v spolupráci s CEEV Živica a firmou SEWA. Aj napriek netradičnému školskému roku sa jej podarilo zrealizovať niekoľko aktivít zameraných na problematiku elektroodpadu, do ktorých zapojila celú školu. V októbri zrealizovala zber malého elektroodpadu a prenosných batérií. Vo februári sme sa vybrali na virtuálnu „exkurziu“ do závodu ZEDKO, a.s., kde sme sa prostredníctvom kvízu dozvedeli zaujímavé informácie o množstve a spôsobe spracovania elektroodpadu na Slovensku. Po opätovnom nástupe do školy založili žiačky akčného tímu, Aneta Palutková & Simona Sirková, účet na Instagrame (@help.for.earth) zameraný nielen na témy elektroodpadu, ale aj prírody a životného prostredia. Od konca apríla do polovice mája sme realizovali akčné dni, v rámci ktorých sme uskutočnili viacero aktivít, napr. sme sa oboznámili so životným cyklom elektroniky, navrhovali sme ekologický mobil, na chvíľu si vyskúšali život baníka, zamestnanca firmy na výrobu elektrospotrebičov, predajcu elektroniky či spracovateľa elektroodpadu, ... 

     Ku Dňu Zeme sme zrealizovali niekoľko enviroaktivít , napr. sa obliekli do farieb Zeme, napísali básne a blahoželania pre našu Zem a vytvorili environástenku prevažne z plastových vrchnákov, či iného plastového a papierového odpadu.

     Ďakujeme za možnosť zapojenia sa do tohto projektu, obohateniu netradičného školského roka a získaniu cenných vedomostí v oblasti elektroniky a elektroodpadu. Viac informácii o projekte nájdete na:

 www.elektroodpad.zivica.sk.