Čo ste nevideli ešte :)

IMG_20190902_092109 (2).jpg

       2. septembra sa tak ako na všetkých školách na Slovensku aj na tej našej otvorili brány a privítali sme našich žiakov po prázdninách. Ráno sa všetci žiaci okrem prvákov stretli so svojimi triednymi učiteľmi a po krátkom zvítaní sa všetci presunuli do kaplnky na slávnostnú sv. liturgiu. Tu nás už čakali aj naši noví žiaci - prváci so svojimi rodičmi. Po jej skončení sme sa opäť vrátili do školy vyrozprávať si ešte zážitky z prázdnin a prváci sa zoznámiť so svojimi novými učiteľkami, ktoré im budú tento rok postupne odkývať tajomstvá písania, čítania,  matematiky... 

Školský rok 2019/2020 sa začne slávnostnou sv. liturgiou v gréckokatolíckej kaplnke na Helsinskej ulici 02. 09. 2019  (pondelok) o 09:00 hod.

 

Materská škola je riadne v prevádzke od 06:30 do 17:00 hod., od 02. 09. 2019.

 

1.ročník ZŠ – žiaci prídu na liturgiu v sprievode rodičov. Po liturgii bude v škole, priamo v triede, krátke stretnutie s triednou učiteľkou a p. vychovávateľkou z dôvodu organizácie ďalšieho dňa v škole a ostaných organizačných záležitostí.

 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník  ZŠ – žiaci sa stretnú v škole o 08:00 hod. Na liturgiu pôjde každá trieda s p. učiteľkou triednou.

Po liturgii sa vrátia spoločne do svojich tried, kde budú oboznámení s organizáciou ďalšieho školského dňa – do 11:00 hod.

 

Školský klub detí  bude riadne v prevádzke od 02. 09. 2019. Pred vyučovaním od 06:30 do 08:00 hod.

Po vyučovaní do 17:00 hod.

 

Školská jedáleň je v prevádzke od 02. 09. 2019.

Žiakov na obedy môžete prihlasovať priebežne na telefónnom čísle – 0907 772 083.

Prihlásiť žiakov na obedy môžete najneskôr v daný deň – 02. 09. 2019 do 08:00 hod.                                                                                                                              

Bližšie informácie ohľadom školskej jedálne na stránke www.sjke.sk  

01. 07. – 12. 07. 2019materská škola v prevádzke

 

15. 07. – 16. 08. 2019materská škola nebude  v prevádzke

 

19. 08. – 23 08. 2019materská škola nebude v prevádzke z dôvodu  veľmi nízkeho počtu prihlásených detí

 

26. 08. – 30. 08. 2019 - materská škola v prevádzke 

66173227_489328118507789_24079931713519616_n.jpg

     28. júna 2019 sme my - žiaci i učitelia našej školy ukončili školský rok 2018/2019 už tradične sv. liturgiou a slávnostným odovzdávaním riaditeľských pochvál žiakom, ktorí úspešne reprezentovali v tomto školskom roku našu školu. Po návrate z liturgie sme dostali vysvedčenia a rozlúčili sa s našimi najstaršími - deviatakmi. A končne nám začali vytúžené prázdniny...

65179608_512817066204099_1410442714268303360_n.jpg

Dňa 25.06.2019 sme sa zúčastnili koncoročného výletu v Ľutine. Tam sme mali spoločnú svätú liturgiu v BAZILIKE MINOR. Po nej sme navštívili miniskanzen drevených kostolíkov, vyhliadku, prezreli sme si okolie a krásnu prírodu. V horúcom počasí sme sa osviežili vodou z prameňa na Ľutinskej hore. Výlet sa nám veľmi páčil a šťastne sme docestovali domov. 

65079017_436715126913583_3745266169930579968_n.jpg

Stalo sa už peknou tradíciou, že každoročne v polovici júna oslavujeme Deň rodiny slávnostnou akadémiou. Aj tento rok sme sa my – žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia a priatelia zišli v telocvični a pozreli sme si nádherné vystúpenie našich ratolestí. Na záver programu dostal každý rodič od svojho dieťatka milý darček. Potom už nasledovalo spoločné agapé a vzájomné rozhovory.

61886854_433220464178048_7757833224415346688_n.jpg

     Pri príležitosti 650. výročia prvej erbovej listiny udelenej mestu primátor mesta Jaroslav Polaček vyhlásil detskú výtvarnú súťaž pod názvom Nakresli erb pre svoje mesto. Žiaci mali možnosť získať finančnú odmenu pre svoju základnú školu.

Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl vo veku od 8 do 12 rokov a trvala od 14. marca 2019 do 24. apríla 2019. Do súťaže zaslalo svoje práce 25 základných škôl. V pozadí stála aj myšlienka dobrovoľníctva, keďže žiaci mali možnosť získať finančnú odmenu pre svoju základnú školu. Súťažné práce boli vyhodnocované odbornou porotou zloženou zo skúsených odborníkov (učiteľov ZUŠ, výtvarníkov).

Súťaž o najkrajší erb vyhrala naša Nelka Klobošičová z 3. B. Blahoželáme 

62086690_2498886693457119_4035100763611987968_n.jpg

Aj naši starší žiaci oslavovali svoj deň. Ich učitelia si pre nich pripravili športovo – zábavné dopoludnie. Najprv si každá trieda mala vytvoriť vlastnú vlajku. Pri jej tvorbe sa prejavila kreativita i zmysel pre humor J 

Potom si všetci zmerali sily v rôznych disciplínach – napr. šprint, beh s stolnotenisovou raketou a loptičkou, skladanie puzzle, hod granátom...

Strávili sme krásne dopoludnie plné zábavy a veselých zážitkov. Súťaž o najkrajšiu vlajku získala 5. B. Športovcami jednotlivých tried sa stali: Eliška Takáčová (5. A), Dávid Maliar (5. B), Alex Lapčák (6. A), Kristián Világi (7. A), Jakub Horňák (8. A). Deviatakom ďakujeme za spoluorganizáciu dopoludnia a víťazom blahoželáme.