Čo ste ešte nevideli :)

241788080_171875971750363_333304487063735879_n.jpg

     

     V týchto dňoch celé Slovensko žije návštevou Sv. Otca. Aj naša škola sa zapojila do aktivít, ktoré momentálne prebiehajú po našej krajine z príležitosti jeho návštevy u nás. Rozhodli sme sa, že Sv. Otca prekvapíme darčekom - duchovnou kytičkou.

     Na hodinách katolíckeho náboženstva sa každá trieda pomodlila na úmysly nášho pápeža Františka desiatok sv. ruženca a nakoniec to zdokumentovala spoločnou fotografiou. Spievodný list s duchovnou kytičkou + spločné fotografie sme poslali Sv. Otcovi...

     Živ, Bože, otca svätého, námestníka Kristovho...

DSCF7755.jpg

     

    02. septembra po slávnostnom otvorení školského roka našich žiakov navštívil náš nový duchovný správca školy o. Marko Rozkoš spolu s riaditeľom školy o. Marekom Horňákom i obe triedy materskej školy. Osobitné požehnanie udelili každému dieťatku i učiteľkám.

DSCF7911.jpg

     02. septembra 2021 sa slávnostne po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili i brány našej školy. Riaditeľ školy o. Marek Horňák všetkých privítal, zvlášť našich najmladších školákov - prvákov a predstavil nového duchovného správcu školy o. Marka Rozkoša, ktorý sa prítomným tiež prihovoril a poprial žiakom i učiteľom požehnaný celý školský rok. Po spoločnom otvorení školského roka sa všetci rozišli v sprievode svojich triednych učiteľov do tried. O. Marko spolu s p. riaditeľom potom prešli triedy a udelili požehnanie každému žiakovi i učiteľovi. V prváckej triede o. Marko posvätil i školské aktovky, aby sa našim prvákom v škole darilo a ľahko učilo...

     Veríme, že tento školský rok budeme viac drať školské lavice ako počítačové myši...

2ace9f7a-abf0-40fd-a526-11894fd56181.jpg

 Milí rodičia, drahí naši žiaci!

Keďže začiatok nového školského roka sa nezadržateľne blíži, zverejňujeme zoznam učebných pomôcok podľa jednotlivých ročníkov. 

Tešíme sa na každého jedného z Vás...

                                                     Vaši učitelia 

240542068_559289811780839_4583963136355105164_n.jpg

   Kým naši žiaci si vychutnávajú ešte posledné dni prázdnin, učitelia i ostatní zamestnanci školy sa už usilovne pripravujú na začiatok školského roka. Okrem prípravy tried, chodieb, rozvrhu...sme sa chceli pripraviť i duchovne, a tak sme prijali pozvanie nášho nového duchovného správcu školy o. Marka Rozkoša na duchovnú obnovu v podobe turisticko – duchovného dňa. Pre všetkých zúčastnených to bol výnimočný a požehnaný deň.

ĎAKUJEME!


Milí rodičia!

Materská škola bude znova v prevádzke od 23. 08. 2021 v čase od 07:00 do 16:30 hod. pre deti, ktoré boli prihlásené v júni. S novoprijatými a ostatnými deťmi sa stretneme 02. 09. 2021 v prevádzkovej dobe 06:30 – 17:00 hod.

Pred nástupom do MŠ dieťa potrebuje:

• vankúš, paplónik s obliečkami, plachtu – v prípade najmenších detí aj nepremokavú podložku,

• pyžamo,

• hrebeň, plastový pohár,

• prezuvky (papuče, sandále),

• náhradné oblečenie v skrinke (spodná bielizeň, tepláky, mikina, tričko, ponožky),

• malý vešiak,

• dve rúška,

• hygienické potreby: toaletný papier (4ks), tekuté mydlo, vlhčené utierky, hygienické vreckovky (1 balenie – 10 ks), servítky (1 balenie).

Upozornenie: Všetky veci je potrebné označiť menom dieťaťa!

Veci je možné doniesť od 26. 08. 2021 v čase od 07:00 do 16:30 hod.

DSCF7543.jpg

   

    Na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa konalo 17. mája 2021, sa od 01. júla 2021 stáva riaditeľom školy Mgr. Marek Horňák, doteraz poverený vedením školy. 

   O. Marekovi srdečne blahoželáme a prajeme mu plnosť darov Sv. Ducha, lásku a odvahu pri vedení školy.